Vaske-/opvaskemaskine

Der må gerne opsættes vaskemaskine og opvaskemaskine i lejlighederne.
Tilslutning af disse skal foretages af autoriseret installatør og dokumentation for lovlig installation skal kunne fremvises på forlangende.

Man skal ved tilslutning af disse, udfylde papir som forefindes på varmemesterens kontor.

Hvis man opsætter vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine skal man have dette forsikret. Denne forsikring skal dække, hvis der sker skader på ejendommen/lejligheden.

Montering af vaskemaskine/opvaskemaskine skal ske af autoriseret VVS-installatør. Hvis der ikke er trukket strøm skal dette ske af autoriseret EL-installatør. Regninger skal kunne forevises på forlangende.

Det er kun tilladt at opsætte kondenstørretumbler i boligerne.