Sophiehaven

Velkommen til AAB afdeling 79 – Sophiehaven

Sophiehaven består af 100 almennyttige boliger i størrelserne 2 til 4 værelser opført i to etaper i årene 1992/1993. De første beboere flyttede ind i april 1992.

Sophiehaven ligger smukt ved Pøleå i Ullerød ca. 4 km fra Hillerød centrum og er nabo til Sophienborg Skole.


Adgangen til boligerne foregår fra området mellem husene og der er ved projekteringen på flere måder taget hensyn til miljøet, blandt andet ved at adskille kørende fra gående trafik.

Der er niveaufri adgang til stueetagen, mens der er udvendig trappe til boliger på første sal.

Til boligerne på første sal er der mulighed for udeophold på trappereposerne mod strædet.

Som centrum for afdelingen er fælleshuset, med møde- og festsal, vaskeri og lokaler til afdelingsbestyrelse m.v.

Husene fremstår med facader opmuret af teglsten. Tagene er lagt med vingesten i dæmpet farve. Vinduer og døre er holdt i lyse farver med termoruder overalt.

Materialevalget er foretaget med henblik på at holde udgifter til vedligeholdelse på et minimum.

Langs stræderne er opført mindre skure, der kan anvendes som pulterum/cykelskur for den enkelte bolig.

Fra stræderne er der adgang til de anlagte opholdsarealer og legepladser samt til omkringliggende grønne områder.