Fælleshus

Fælleshuset kan lejes ved henvendelse til varmemesteren eller bestyrelsen i kontortiden.

Andelshavere i Sophiehaven, AAB afd. 79, kan leje selskabslokalerne til afholdelse af familiefester og lignende på følgende betingelser:

Kun andelshavere i afd. 79, kan leje og benytte fælleshuset.
Lejekontrakten skal underskrives af andelshaver i afd. 79.

Adgang ved leje sker via vaskebrikken, som er aktiv fra kl.12.00 på lejedagen.

Pris pr. døgn: kr. 700,00
Efterfølgende døgn: kr. 300,00
Depositum: kr. 1.400,00

På afdelingsmødet blev det besluttet at fælleshuset kun kan lejes i en hel weekend og ikke kun fx fredag eller lørdag. Det vil sige at fælleshuset skal lejes fredag-søndag, og der betales 1000,- i leje. (+depositum)


Depositum og leje skal betales ved reservation, de nærmere betingelser fremgår af lejekontrakten.

Der kan ikke betales med MobilePay, Swipp, betalingskort eller lign. Der betales ved bankoverførsel til AAB.

Lejen indbefatter, elektricitet, varme, rengøringsmidler, toiletpapir og service.

Det påhviler lejer at sørge for, at fælleshuset afleveres i ryddeligt, samt rengjort stand. Hvis dette ikke er gjort tilfredsstillende, vil dette blive udført for lejers regning..

Efter endt leje vil fælleshuset blive optalt, derefter vil depositumet, minus evt. beskadiget effekter/udgifter til rengøring, blive tilbagebetalt.

Afdelingsbestyrelsen fastsætter reglerne for fælleshuset, herunder prisen etc. Overtrædelse af reglementet kan medføre, at pågældende lejer ikke vil kunne leje fælleshuset igen.

Fælleshuset er godkendt til 62 personer, ifølge brandtilsynet.