Bestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er, at formidle beboernes ønsker fra afdelingsmødet til administrationen, der varetager den daglige drift af afdelingen. I det daglige er afdelingsbestyrelsen således bindeleddet mellem administrationen og afdelingen.
Herudover har afdelingsbestyrelsen en række parlamentariske opgaver

Parlamentariske opgaver:

 • Godkende driftsbudget og årsregnskab for afdelingen
 • Forelægge driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse
 • Forelægge de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse
 • Påse, at der er god orden i afdelingen
 • Indkalde til afdelingsmøde
 • Indsamle forslag fra beboerne til afdelingsmødet
 • Underskrive referat fra afdelingsmødet
 • Lave forretningsorden for bestyrelsen
 • Skrive og offentliggøre dagsorden & referat fra bestyrelsmøder

Bestyrelsen vælges blandt beboerne på det årlige ordinære afdelingsmøde og består af:

1 Formand
2-4 bestyrelsesmedlemmer

Afdelingsbestyrelsen skal ved større fornyelser, indkalde til ekstraordinært medlemsmøde, hvor projektet diskuteres og ALLE kan være med til at bestemme om det er et projekt der skal gennemføres.

Nuværende afdelingsbestyrelse

Valgt på afdelingsmødet 26. august 2021.

 • Thomas, nr. 78 – Formand
 • Malene, nr. 21
 • Søren, nr. 72
 • Ulla, nr. 94