Affaldshåndtering

På parkeringspladsen ved fælleshuset forefindes 2 affaldshuse til dagligt affald. Dagligt affald er det affald man har i skrællestativerne under køkkenvasken.
Affaldet skal lægges op i containerne. Det må ikke stilles på jorden, da det tiltrækker rotter. Hvis børn går ud med affald, skal man sikre sig, at børnene kan åbne affaldscontaineren.

Der er ligeledes containere til glas, plastic, pap, flasker, papir samt en tøj-indsamlingscontainer.
Det er ikke tilladt at henkaste storskrald på Sophiehavens område.

Haveaffald

Til Haveaffald er der oprettet en kompostbunke den ligger ved boldbanen mod Havrevangen.

Storskrald

Storskrald afhentes 4 gange årligt af Hillerød kommune. Der vil blive omdelt flyer til beboernes postkasser i ugen op til afhentning af storskrald, som kan afleveres i de containere, som kommunen leverer på gæsteparkeringen. Læs mere på Hillerød Forsynings side.

Storskrald som bildele, knallertdele, maling og anden type farligt storskrald, skal altid afleveres på Hillerød Genbrugsstation.

Info om Hillerød Genbrugsstation.